Zondagschool is weer begonnen

Start
De zondagschool is weer begonnen vanaf 16 september.

Oproep
We kunnen bij de zondagschoolleiding wel wat versterking gebruiken. Lijkt het jou leuk om eens in de 3-4 weken tijdens de duur van de kerkdienst in Eben Haezer samen met de kinderen t/m 12 jaar bezig te zijn met een bijbelverhaal,  een knutselwerkje of een spel? Laat het ons weten!!

Terugblik Kinderkerstfeest

Op zondag 24 december vierden we met jong en oud het kinderkerstfeest. Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag, waarbij werd gezongen, het kerstevangelie werd verteld en de kinderen van de zondagschool de musical ‘een engel met een B ervoor’ opvoerden. De zaal in Eben Haezer zat vol en dat maakte het kerstfeest tot nog een groter feest. We namen afscheid van Esther en Guusje, die nu in groep 8 zitten, en gaven hen een eigen liedboek mee als afscheidscadeau.

Willy, Frieda, Antje en Gaatske

BewarenBewaren

Zangdiensten en vesperviering

Een zangdienst is een dienst/samenkomst waarbij we met elkaar God de lof, dank en eer willen brengen. Velerlei prachtige liederen uit diverse bundels zoals Joh. de Heer, onze eigen bundel, het Liedboek en Opwekking.

Er zal dus veel gezongen worden, en u kunt hiervoor ook liederen inbrengen door middel van een briefje in de emmer in E.H. of per mail/telefoon bij de scriba. Graag vermelden uit welke bundel, en welk nummer uw lied betreft.

Verder is er een korte overdenking, dankgebed en bij de uitgang een collecte.

 

Een vesper-viering is een samenkomen aan het einde van de dag.
Het wordt ook wel een Avondgebed genoemd. Duur: plm. 40 minuten.

We volgen daarin de liturgie van de kerk der eeuwen, waarin een korte overweging en de gebeden, o.a. Avondgebed en het Onze Vader, een plaats hebben. Uiteraard heeft het zingen daarin ook een plaats, maar het is geen zangdienst.

De komende maanden willen we in onze gemeente een drietal bijzondere diensten/samenkomsten houden om 16:30u. in Eben Haezer.

28 januari
De eerste een zangdienst is op D.V. 28 januari a.s. waarin ds. H.J. Meijer uit Roden de leiding heeft. De organist is Piet Dijkstra. Nadien is er ontmoeting met een broodje en kop soep.

18 februari
De tweede samenkomst is er een vesperviering op D.V. 18 februari waarin ds. Postma uit Wouterswoude voorgaat. Na de dienst is er ontmoeting en zal ds. Postma ons delen van zijn vakantie in Amerika.

18 maart
De derde samenkomst is wederom een zangdienst op D.V. 18 maart, de leiding is dan bij dhr. D.Vos uit Oostwold. Ook dan is er nadien gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Hiervoor nodigen wij u van harte uit en het zou heel fijn zijn wanneer u zo mogelijk buurman-vrouw/ kennis of familie vraagt om met u mee te gaan.

Iedereen is van harte welkom!

De kerkenraad 

Herv. gemeente Opende-Kornhorn

Bijbelgesprekskring 2018

Van 19:30-21:30 in Eben Haezer. Van harte uitgenodigd! 
Dhr. D. Vos (Oostwold) is onze gespreksleider.

De tweede en derde avond zijn op woensdag 14 februari, donderdag 22 maart.

De vierde avond is op woensdag 18 april. We willen dan weer beginnen met een warme maaltijd om 18:00 in Eben Haezer, gezellig samen eten en bijpraten en daarna de gesprekskring rond het Ge-Opende Woord.

Graag even aanmelden bij de scriba, tel.  (0594) 65 94 25 of mail scriba@hervormdekerkopende.nl

Van harte welkom!

BewarenBewaren

Pastoraat

Met ingang van 1 december 2017 is bij ons in dienst gekomen dhr. D. Vos – kerkelijk werker uit Oostwold. Dhr. Vos zal in onze gemeente bijstand in het pastoraat geven en daarnaast de bijbel-gesprekskring leiden.
Zondag 7 januari 2018 was er na de dienst waarin hij voorging, een Nieuwjaarsontmoeting en kennismaking met de familie Vos in Eben Haezer.

Winterstop zondagschool

Locatie Eben Haezer, onder voorbehoud (informatie via afkondigingen en website). Na weken intensief werken aan de kerstmusical is er een korte winterstop in het zondagschoolwerk. Op zondag 4 februari zijn we er weer en zijn alle kinderen tijdens de kerkdienst van harte welkom om met ons te komen zingen, te luisteren naar het verhaal van die zondag, een knutselwerkje of puzzel te maken en/of een spelletje te doen!
Willy, Frieda, Antje, Gaatske

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren