Vakantie Bijbel Week Sebaldeburen 2024


In de eerste week van zomervakantie Noord op 22, 23, 25 en 26 juli
(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).

Iedere ochtend is er een programma van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Op vrijdag is er van 12.00 uur tot 14.00 uur een pannenkoekenmaaltijd.

Het thema van dit jaar is ”De bouwplaats.”

Thema dag 1: Architect. God wil ons helpen. Verhaal: Nehemia bouwt de muren van Jeruzalem.

Thema dag 2: Schilder. God geeft kleur in je leven. Verhaal: Jezus geneest Bartimeüs.

Thema dag 3: Elektricien. God maakt contact met ons. Verhaal: Jezus geneest een melaatse.

Thema dag 4: Timmerman. God repareert de foute dingen in je leven. Verhaal: Jezus bezoekt Zacheüs.

We hopen weer 4 superleuke morgens te hebben waarin we samen zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen en samen spelen en plezier beleven.

Deze week is voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar). Locatie is het groene gebouw Irene (kerkweg 2a) en de tent op het grasveld ernaast.

Op zondag 28 juli om 10.00 uur zal in Sebaldeburen een gezamenlijke kerkdienst gehouden worden om de Vakantiebijbelweek af te sluiten.

Deelname aan activiteiten is geheel gratis.

  • Opgave voor de clubochtenden is niet nodig, maar voor de pannenkoekenmaaltijd van vrijdag wel.

Opgeven kan via de website: www.deverbinding-sebaldeburen.nl

Kom je ook?!

Grafrechten

Oproep

De beheerder Begraafplaats Hervormde Gemeente te Opende doet hierbij een oproep aan familie / belanghebbenden van de hier onder vermelde namen in verband met beëindiging grafrechten, om contact op te nemen met de heer G. Lutter tel. 0594 – 659818

HoogsteenJan 38 Z 5 18-02-1954
Dellen v.Ienje38 Z614-01-1964
KuipersHinkeN 2 N 1318-01-1964
Heide v.d.EelkeN 2 N 1430-10-1960
Heide v.d.AntjeN 4 N 521-06-1974
Haan de SjoerdN 4 N 606-01-1970
RoetersLutgertjeZ 6 N 9E12-08-1974
AntoonsAafke55 N 1E17-08-1974
PostmusRoel49 Z 531-10-1960
PelEmke49 Z 617-08-1974
VenemaSietze30 Z 702-09-1964
AlserdaJantje30 Z 808-03-1947
KuipersJacobN 4 Z 1122-08-1967
Bosma JantjeN 4 Z 1206-10-1974
IdemaAaltjeN 1 N 127-10-1974
SwieringaJohannesN 1 N 218-06-1964
Heide v.d.Jantje59 N 121-08-1949
Heide v.d.Johannes59 N 212-11-1974
DrostJohannes40 Z 802-12-1955
VeenstraHendrikje40 Z 914-11-1964
BroersmaJitskeN 1 N 714-02-1959
Haan de WietseN 1 N 817-11-1974

Kerkdiensten online

Onze kerkdiensten op Kerkomroep.nl

De erediensten zijn live te beluisteren via internet of via de app.
Het is ook mogelijk de dienst op een later tijdstip te beluisteren.

Wilt u van tevoren een liturgie ontvangen? Mail dan naar Anja Hoogstra via anjasformule@gmail.com
Of neem telefonisch contact op via 06 83 60 11 08

Luisteren via de website:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/22504
of tik in Opende onder ‘Vind uw kerk’.

Luisteren via de app:
Download de app Kerkomroep in de ‘Play’ of  ‘App’ store en zoek op ‘Opende’.

Geen internet of computer tot uw beschikking?
Neem contact op met uw wijkouderling of met Anja Hoogstra (tel. 06 83 60 11 08).

Nabestaanden oude graven in Opende gezocht


Opende De hervormde gemeente van Opende-Kornhorn is op zoek naar nabestaanden van overledenen die in graven liggen waar nu niemand verantwoordelijk voor is.

Het gaat om graven bij de hervormde kerk in Opende. Elk graf hoort een rechthebbende te hebben die bepaalt wat er met een graf of gedenkteken gebeurt en wie er begraven of bijgezet mogen worden. De rechthebbende is verantwoordelijk voor het onderhoud en betaalt mee aan algemeen onderhoud van de begraafplaats.

Een aantal graven is nu voorzien van een blauw bordje. Bij deze graven willen we graag in contact met nabestaanden. Als er na anderhalf jaar niet is gereageerd wordt het graf weer eigendom van de hervormde gemeente, en kan er besloten worden tot ruiming over te gaan. Bij de ingang van de begraafplaats hangt een lijst met namen waar het om gaat.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de beheerder. Tel. 06 382 717 70

Vormingscursus Christelijk Geloof

Vanuit de hervormde gemeente Sebaldeburen:

Tijdens het kerkelijk seizoen 2023-2024 organiseert de Hervormde Kerk Sebaldeburen een Vormingscursus Christelijk Geloof voor de leden van de gemeente en voor iedereen die geïnteresseerd is.

 De Vormingscursus is gericht op de praktijk van het christenleven. De onderwerpen van de avonden gaan dan ook over de verschillende kanten van het christenzijn in het dagelijks leven. De eerste avond gaat bijvoorbeeld over de vraag hoe je kunt groeien in je geloofsleven door Bijbelstudie en gebed. Tijdens de avonden krijgen de deelnemers handvatten aangereikt om mee verder te gaan in hun eigen leven.

De opzet van de avonden is informatief en interactief. Er zal tijdens de avonden overdracht van informatie plaatsvinden en daarnaast zal ook het onderlinge gesprek gevoerd worden. Tijdens de 6 avonden zijn er drie verschillende sprekers: drs. J.C.A. van den Berge (voorganger en pionier in Sebaldeburen), ds. B. Coster (jarenlang docent en zendeling geweest in Spanje namens de SEZ) en dhr. M. de Vries (kenner Moderne Devotie en ”missionair ondernemer”).

Er zijn geen kosten aan de avonden verbonden en de avonden kunnen apart gevolgd worden.

Data van de cursusavonden:

18 oktober: leven vanuit de kern van het geloof
22 november: Bijbelstudie en gebed
17 januari: Christen zijn in de omgeving

21 februari:  Keuzes maken in het dagelijks leven
20 maart: Het werk van de Heilige Geest
17 april: Onderdeel zijn van een kerk
22 mei: Leven in de (eind)tijd

Iedere avond begint om 19.30 uur en wordt rond 21.45 afgesloten.

Locatie is gebouw Irene, Kerkweg 2a, Sebaldeburen.

Open Monumentendag ’23

Op zaterdag 9 september 2023 is de hervormde kerk van Opende open. Het thema is ‘levend erfgoed’.

OPROEP: We willen u vragen voorwerpen of kleding ter beschikking te stellen, zodat we de kerk ‘levendig’ kunnen aankleden. We denken daarbij aan doopjurken, trouwkleding, foto’s van bijzondere diensten of gebeurtenissen in en rondom het kerkgebouw. We willen daarmee aangeven dat door de geslachten heen de kerk een plek is waar het Levende Woord doorgegeven wordt, maar ook een plek waar belangrijke gebeurtenissen in je leven plaatsvinden. 

U kunt uw spullen te leen afgeven bij familie Leenheer in de pastorie in de voorafgaande week. Graag voor donderdag 6 september 17.00 uur.

Gebed: Kracht in genade

Trouwe God,
wat moet ik met een wereld die ik niet zie,
met een kracht die niet aanwijsbaar is,
met U als onzichtbare God?

En wat moet ik met mezelf 
als ik anderen in de weg sta en zij mij,
als we elkaar niet horen en zien?

Liefdevolle God, reik mij aan 
wat mij uit mijn ik-gerichtheid tilt,
dat ik ook de wereld van de ander kan zien.

Eeuwige God, 
geef me het inzicht en de kracht om stappen terug te doen,
om ruimte te geven aan de ander.

Nabije God, laat me oefenen om U ruimte te geven,
want U komt tot mij. Steeds weer.
Verrassend en confronterend. 

Door Uw genade houd ik me staande 
in deze soms zo onbarmhartige wereld.
Waarin U dan toch opeens zo verrassend 
nieuwe perspectieven opent.

Open dan mijn hart.
Breng Uw wereld nabij in en door mij.
Geef me steeds weer de kracht 
om anders te leven, om Uw genade te leven,

Uw wereld in onze wereld. 
Door U in mij.

Ds. Joachim Stegink

Bron: protestantsekerk.nl

Kerk

Lieve mensen van de
Hervormde gemeente Opende Kornhorn,

Wat hebben we uitgekeken naar de kerkdienst op 1e Kerstdag, waarbij de zondagsschool-kinderen aanwezig zouden zijn. Helaas …. de omikron-variant in de pandemie noodzaakt ons om voor anker te gaan.

Gedurende de lockdown, met ingang van zondag
19 december en tot nadere berichtgeving worden
er geen diensten gehouden in de kerk en is er geen
zondagsschool.

We verwijzen u naar de kerkdiensten online:

www.kerkomroep.nl
of www.kerkdienstgemist.nl

en natuurlijk zijn er op t.v. ook kerkdiensten mee te
maken.

De kerkenraad wenst u desondanks
Gezegende Kerstdagen en alle goeds voor 2022