Bijbelgesprekskring over Joël

Broeders en zusters,

Korte inleiding

Samen de Bijbel lezen en bespreken zorgt er voor dat de woorden van God gaan leven. Dat is mijn ervaring en ik hoop dat wij met elkaar mogen ervaren dat de Bijbel kracht heeft en tot ons spreekt vandaag. Wat gaan we behandelen? Tijdens de evaluatie van de vorige Bijbelgesprekskring werden enkele onderwerpen geopperd: gelijkenissen, de heilige Geest en eschatologie. Twee van deze thema’s – de heilige Geest en eschatologie – wil ik oppakken voor de Bijbelgesprekskring van 2019. Dit zullen we doen aan de hand van Joël.

De profeet Joël leefde in een tijd dat er een sprinkhanenplaag was. Het gevolg: geen oogsten meer en geen eten. Joël verbindt deze plaag aan de dag van de Heer die er aankomt. “Ja, de dag van de HEERE is nabij, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige (2:15).” Is deze dag het einde van Israël of van de wereld? Eschatologie betekent leer van de laatste dingen. In Joël zien we heel concreet een schrikbeeld van deze laatste tijd: God die met de hemelse legermachten komt oordelen. Het tweede thema, de heilige Geest, nuanceert dit schrikbeeld echter. De profeet roept op tot vasten en inkeer: misschien komt God terug op zijn plan … En ja God komt opnieuw terug van zijn plan en geeft nieuwe oogst en de heilige Geest aan iedereen. Als God zijn volk zo opnieuw onder zijn hoede neemt, gaat Hij toch oordelen. Ditmaal moeten de volken het opnemen tegen God, omdat ze Israël slecht behandeld hebben. God geeft dus nieuwe zegen aan Israël en oordeelt de volken. De dag van de HEERE krijgt zo een hele andere betekenis.

Opzet avonden

Joël kan opgedeeld worden in drie hoofdstukken. We zullen één hoofdstuk per avond behandelen.

1.
God van de oogst – korte introductie op het Bijbelboek, lezen Joël 1. Centraal staat de relatie tussen plagen en Gods rol daarin. Met vertaling naar het Nieuwe Testament en onze droge zomer.

2.
Inkeer en de heilige Geest – lezen Joël 2. Hoe verhoudt zich vasten en inkeer tot het krijgen van de heilige Geest? In Handelingen 2 zegt Petrus dat de uitstorting van de Geest uit Joël met Pinksteren gebeurd is. Wat gebeurde met Pinksteren en wat betekent de uitstorting van de Geest voor ons persoonlijk en als gemeente?

3.
Eindstrijd en bevrijding– lezen Joël 3. De dag van de Heer verplaatst zich naar het wereldtoneel van de volken. We kijken ook naar de eindstrijd in het boek Openbaring. De Islamitische Staat zag voor zichzelf ook een sleutelrol weggelegd in deze strijd …!?

Praktische informatie

Data

De woensdagen 23 januari,
13 februari
 en 27 maart 2019

Tijd: 19.30-21.30 uur

Locatie

gebouw Eben Haëzer, Opende

Informatie

meer weten over de avonden? Laat het me weten!

Hartelijke groet,
Gert de Kok

gertdekok@home.nl
0639244236

Vanaf 27 januari: Youth Alpha 16+


Hey jongeren van 16+!

Even een berichtje speciaal voor jou! De meeste jongeren kennen de naam Jezus, maar begrijp je wel waarom Hij geboren moest worden? Waarom Hij stierf? En wie is de Heilige Geest precies? Gebeuren de wonderen van de Bijbel nog steeds, of was dat alleen iets van die tijd?
Het zijn belangrijke vragen voor ieder mens. En vooral nu jij op een kruispunt in je leven staat: het moment dat je langzaam loskomt van je ouders. Het moment dat je probeert te ontdekken wat jíj nu eigenlijk vind van de dingen. Dit is hét moment om dit soort belangrijke zaken dus te onderzoeken voor jezelf.

Misschien weet je helemaal nog niet wie Jezus (voor jou) is. Misschien worstel je met geloven in God op school/studie/werk. Misschien heb je moeite met het vinden van christelijke vrienden. Of je wilt gewoon graag meer weten over God. Dan is de Youth Alpha net iets voor jou!

Youth Alpha betekent tien gezellige avonden die bestaan uit samen eten, het gezellig hebben, over God praten en chillen. Lijkt het je wat?

Wij zijn een groepje enthousiastelingen die graag samen met jou en andere jongeren door de basis van het christelijke geloof lopen. We vinden het fijn om een gezellige en chille sfeer te geven waar je alle vragen kunt stellen.

De eerste avond is op 27 januari 2019; dan vertellen we wat de komende tijd brengt en is het uiteraard aan jezelf om te kijken of dit je aanspreekt of niet. Geen verplichtingen, gewoon op een relaxte manier leren over het geloof. Locatie is de ‘Bining’ (Gedempte Vaart 8) en aanvang is om 18.00 uur!

Je kunt je opgeven via Jitske van der Wijk (0627497410 – appen mag ook!)
Lees je dit op het laatste moment? Dan ben je ook zonder opgave van harte welkom

Diaconie en Voedselbank · inzameling januari

In het Westerkwartier (gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn) is al heel wat jaren de Voedselbank actief. Armoede is een probleem dat ook aan onze gemeenten niet voorbijgaat, al blijft het voor de buitenwereld soms verborgen.

De Voedselbank Westerkwartier biedt alleenstaanden en gezinnen die onder de armoedegrens leven (tijdelijk) een steuntje in de rug door het wekelijks verstrekken van een voedselpakket.

Deze concrete zorg voor mensen in onze directe omgeving heeft alles te maken met het werkterrein van de diaconie.

Wat willen wij doen 

Vorig jaar hebben wij voor het eerst een actie gehouden voor de voedselbank aan de hand van voedselpakketten die u kon bestellen, en dat willen we in de maand januari weer doen.

U kunt één of meer (mag natuurlijk ook!) pakketten kopen die al voor u zijn samengesteld. U hoeft dan zelf niet meer om boodschappen.

Pakketkaarten

Er zijn een dinerkaart en waskaart van 5 euro, en een boterhamkaart of ontbijtkaart van 7,50 euro. U vult uw naam in op de bestellijst in de hal van de kerk en kruist aan wat u wilt geven, en dan mag u dat bedrag geven aan Esther Horneman of Koos/Janny Broekema.

Producten

Ook is er de optie om de gehele maand januari losse producten, die op het boodschappenlijstje staan, in te leveren in de hal van de kerk.

Aan het eind van de maand willen we de producten aanbieden bij de Voedselbank. Wij hopen dat de inzameling een succes mag worden!

Doet u ook mee?

Zondagschool

Start
De zondagschool begint weer op 6 januari 2019.

Oproep
We kunnen bij de zondagschoolleiding wel wat versterking gebruiken. Lijkt het jou leuk om eens in de 3-4 weken tijdens de duur van de kerkdienst in Eben Haezer samen met de kinderen t/m 12 jaar bezig te zijn met een bijbelverhaal,  een knutselwerkje of een spel? Laat het ons weten!!

Op zoek naar een kerkelijk werker

In oktober hebben we afscheid genomen van onze tijdelijke kerkelijk werker dhr. D. Vos. Hij kon dichter bij huis aan de slag, dus heel begrijpelijk dat het met onze gemeente erbij teveel zou worden.

Ds. G. Postma, die onze gemeente goed kent, werd gevraagd om ons in deze vacaturetijd wederom bij te staan en hij zei JA. We kunnen het niet beter treffen!
Hij was erbij de afgelopen maanden; bij de bruiloft, bij de vesperdienst, bij de vergadering, bij ons ziekbed, bij ons sterfbed of gewoon bij ons op de koffie. Als gemeente zijn we daar heel dankbaar voor. Wat willen we nog meer?

We willen graag weer een eigen kerkelijk werker. Iemand die past bij onze gemeente. Iemand die bereid is om ons te leren kennen met al onze eigenaardigheden, bijzonderheden en verschillende karakters en talenten. Iemand die ook gecharmeerd raakt van dat mooie kerkje met zijn kerkhof rondom. Iemand die zowel Gronings als Fries kan of wil leren verstaan en de kunst verstaat om ons te boeien en te binden rondom het geopende Woord. Iemand die zich vol overtuiging in wil zetten met zijn of haar talenten voor onze gemeente. Die persoon is er al wel en naar hem of haar zijn we op zoek. We zullen elkaar heus wel vinden.  Daar vertrouwen we op.

Namens de sollicitatiecommissie,
A. Tilman-Swieringa
(0594) 549751

Terugblik Kinderkerstfeest

Op zondag 24 december vierden we met jong en oud het kinderkerstfeest. Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag, waarbij werd gezongen, het kerstevangelie werd verteld en de kinderen van de zondagschool de musical ‘een engel met een B ervoor’ opvoerden. De zaal in Eben Haezer zat vol en dat maakte het kerstfeest tot nog een groter feest. We namen afscheid van Esther en Guusje, die nu in groep 8 zitten, en gaven hen een eigen liedboek mee als afscheidscadeau.

Willy, Frieda, Antje en Gaatske

BewarenBewaren

Pastoraat

Met ingang van 1 december 2017 is bij ons in dienst gekomen dhr. D. Vos – kerkelijk werker uit Oostwold. Dhr. Vos zal in onze gemeente bijstand in het pastoraat geven en daarnaast de bijbel-gesprekskring leiden.
Zondag 7 januari 2018 was er na de dienst waarin hij voorging, een Nieuwjaarsontmoeting en kennismaking met de familie Vos in Eben Haezer.