Over onze kerk

Vanuit de kerk

De zelfstandige Hervormde gemeente Opende-Kornhorn houdt wekelijks op zondag een eredienst om 9.30 uur, tenzij er anders vermeld wordt.

We willen, zoals het gemeentezegel het ook zegt, gemeente zijn ‘rond het geopende Woord’. Jezus Christus’ verlossingswerk door kruis en opstanding staat hierbij in het midden.

Tijdens de kerkdiensten wordt er gezongen uit het Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ en uit een ‘eigen’ liedbundel, een verzameling liederen uit verschillende bundels. Er wordt gelezen uit de vertaling uit 1951, uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 of uit de NBV 21.

Naast de kerkenraad zijn er binnen de gemeente diverse commissies actief die tal van activiteiten organiseren ten behoeve van de kerk en het kerkenwerk. Bovendien zijn er nog een aantal activiteiten die samen met de Gereformeerde Kerk van Kornhorn-Opende georganiseerd worden.

In de maanden september tot en met mei is er elke zondagochtend tijdens de kerkdienst Zondagschool voor de kinderen tot 12 jaar in gebouw Eben Haëzer. Voor de oudere kinderen is er op een ander tijdstip catechisatie dat in samenwerking met de Gereformeerde Kerk Kornhorn-Opende georganiseerd wordt. Zie ook Jeugdwerk.

Voor diverse leeftijdscategorieën zijn er gespreks- of gebedskringen, veelal in samenwerking met de Gereformeerde Kerken. 

Tien keer per jaar verschijnt ons kerkblad ‘Contact’.

In en rondom het gebouw Eben Haëzer worden verspreid over het jaar diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er tweemaal per jaar een grote boekenmarkt in Eben Haezer. Rond Oud & Nieuw vindt de jaarlijkse Oliebollenactie plaats. Eenmaal per jaar is de uitvoering van een vaak hilarisch toneelstuk door Toneelvereniging Amato. De opbrengst van al deze activiteiten is voor de Hervormde gemeente Opende-Kornhorn.

Er is een verjaardagsfonds dat erin voorziet dat elk gemeentelid een verjaardagskaart ontvangt op zijn of haar verjaardag. Er zijn een aantal bezoekdames die mensen bezoeken die alleen of ziek zijn of bijvoorbeeld als er een baby geboren is.

Een aantal keren per jaar wordt het oud papier bij u thuis opgehaald. U hoeft het alleen even bij de weg te zetten.

Beleidsplan

Beleidsplan Hervormde gemeente Opende-Kornhorn 2021-2025