Over onze kerk

Op zoek naar een kerkelijk werker

In oktober 2018 hebben we afscheid genomen van onze tijdelijke kerkelijk werker dhr. D. Vos. Hij kon dichter bij huis aan de slag, dus heel begrijpelijk dat het met onze gemeente erbij teveel zou worden.

Ds. G. Postma, die onze gemeente goed kent, werd gevraagd om ons in deze vacaturetijd wederom bij te staan en hij zei JA. We kunnen het niet beter treffen!
Hij was erbij de afgelopen maanden; bij de bruiloft, bij de vesperdienst, bij de vergadering, bij ons ziekbed, bij ons sterfbed of gewoon bij ons op de koffie. Als gemeente zijn we daar heel dankbaar voor. Wat willen we nog meer?

We willen graag weer een eigen kerkelijk werker. Iemand die past bij onze gemeente. Iemand die bereid is om ons te leren kennen met al onze eigenaardigheden, bijzonderheden en verschillende karakters en talenten. Iemand die ook gecharmeerd raakt van dat mooie kerkje met zijn kerkhof rondom. Iemand die zowel Gronings als Fries kan of wil leren verstaan en de kunst verstaat om ons te boeien en te binden rondom het geopende Woord. Iemand die zich vol overtuiging in wil zetten met zijn of haar talenten voor onze gemeente. Die persoon is er al wel en naar hem of haar zijn we op zoek. We zullen elkaar heus wel vinden.  Daar vertrouwen we op.

Namens de sollicitatiecommissie,
A. Tilman-Swieringa
(0594) 549751

Vacature kerkelijk werker

Vanuit de kerk

Per 1 oktober 2016 is de combinatie-gemeente van Hervormde gemeente Opende-Kornhorn met de Gereformeerde kerk van Kornhorn ontbonden. De zelfstandige Hervormde gemeente Opende-Kornhorn houdt wekelijks op zondag een eredienst om 9.30 uur tenzij er anders vermeld wordt.

We willen, zoals het gemeentezegel het ook zegt, gemeente zijn ‘rond het geopende Woord’. Jezus Christus’ verlossingswerk door kruis en opstanding staat hierbij in het midden.

Tijdens de kerkdiensten wordt gezongen uit het Het Nieuwe Liedboek voor de kerken en uit een ‘eigen’ liedbundel, een verzameling liederen uit verschillende bundels. Er wordt doorgaans gelezen uit de vertaling uit 1951 en uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004.

Naast de kerkenraad zijn er binnen de gemeente diverse commissies actief die tal van activiteiten organiseren ten behoeve van de kerk en het kerkenwerk. Bovendien zijn er nog een aantal activiteiten die samen met de Gereformeerde Kerk van Kornhorn-Opende georganiseerd worden.

In de maanden september tot en met mei is er elke zondagochtend tijdens de kerkdienst Zondagschool voor de kinderen tot 12 jaar in gebouw Eben Haëzer. Voor de oudere kinderen is er op een ander tijdstip catechisatie dat in samenwerking met de Gereformeerde Kerk Kornhorn-Opende georganiseerd wordt. Zie ook Jeugdwerk.

Voor diverse leeftijdscategorieën zijn er gespreks- of gebedskringen, veelal in samenwerking met de Gereformeerde Kerken. De Hervormde gemeente heeft haar eigen Hervormde vrouwengroep ‘Maria-Martha’.

Tien keer per jaar verschijnt ons kerkblad ‘Contact’.

In en rondom het gebouw Eben Haëzer worden verspreid over het jaar diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er tweemaal per jaar een grote boekenmarkt in Eben Haezer, ook wordt er twee keer per jaar een grote en gezellige rommelmarkt georganiseerd. Rond Oud & Nieuw vindt de jaarlijkse Oliebollenactie plaats. Eenmaal per jaar is de uitvoering van een vaak hilarisch toneelstuk door Toneelvereniging Amato. De opbrengst van al deze activiteiten is voor de Hervormde gemeente Opende-Kornhorn.

Er is een verjaardagsfonds dat erin voorziet dat elk gemeentelid een verjaardagskaart ontvangt op zijn of haar verjaardag. Er zijn een aantal bezoekdames die mensen bezoeken die alleen of ziek zijn of bijvoorbeeld als er een baby geboren is.

Een aantal keren per jaar wordt het oud papier bij u thuis opgehaald. U hoeft het alleen even bij de weg te zetten.

Beleidsplan

Beleidsplan Hervormde gemeente Opende-Kornhorn 2017-2021