Adressen

Predikant

Vacant

Pastoraat

Ds. G. Postma (Wouterswoude)

Telefoonnummers ouderlingen

Bobby Boele-Bikker
(0594) 65 97 43
Vanaf 20 februari t/m 20 maart zijn Nico en Bobby Boele afwezig:
Wij gaan naar Nieuw Zeeland en hopen daar een paar mooie weken te beleven
samen en met familie. Indien nodig vanuit de wijk, kunt u contact opnemen met één van de andere ouderlingen of ds. Postma.
.
.
Fam. Pater
(0594) 65 94 25

 

Dhr. A. Tilman
(0594) 54 97 51

Post- en mailadres scribaat

Broersma’s reed 3
9865 XH Opende
scriba@hervormdekerkopende.nl

Voorzitter kerkenraad

P.J.G. Hoekstra
Bosweg 17
9865 XB Opende
Tel. (0594) 65 95 33
voorzitter@hervormdekerkopende.nl

Koster / beheerder Eben Haëzer

W. Kootstra
Provincialeweg 49
9865 AB  Opende
Tel. (0594) 65 88 78
Tel. (0594) 65 90 08 (gebouw)
w.kootstra49@live.nl

Administratie kerkvoogdij

G. Lutter
Drachtsterweg 14
Tel. (0594) 65 99 26
9865 AT  Opende

 

Heeft u:

Informatie voor de website?

Stuur het naar: hgo@kerkenopendekornhorn.nl

Kopij voor het kerkblad Contact?

redactie@hervormdekerkopende.nl