Adressen

Pastoraat

Dhr. Smedes
Crisispastoraat: ds. Kroon

Telefoonnummers ouderlingen

B. Boele-Bikker
(0594) 65 97 43
 
K. van der Veen
(0594) 65 80 63
 
G. van der Veen
06 300 236 31

Post- en mailadres scribaat

Hooiweg 1
9825 TD  Lucaswolde
scriba@hervormdekerkopende.nl

Ledenadministratie

Fam. Nijenhuis
(0594) 65 99 97
ledenadministratie@hervormdekerkopende.nl

Voorzitter kerkenraad

J. Nijenhuis
Polmalaan 9
9863 TN  Doezum
(0594) 65 99 97


voorzitter@hervormdekerkopende.nl

Koster / beheerder Eben Haëzer

W. Kootstra
Provincialeweg 49
9865 AB  Opende
Tel. (0594) 65 88 78
Tel. (0594) 65 90 08 (gebouw)
w.kootstra49@live.nl

Administratie kerkvoogdij

S. Hoekstra
administratie@hervormdekerkopende.nl


Heeft u:

Informatie voor de website?

Stuur het naar: hgo@kerkenopendekornhorn.nl

Kopij voor het kerkblad Contact?

Wilma Leenheer-Tilman
redactie@hervormdekerkopende.nl