Adressen

Pastoraat

Dhr. Smedes.
Crisispastoraat ds. Kroon.

Telefoonnummers ouderlingen

B. Boele-Bikker
(0594) 65 97 43


Fam. Pater
(0594) 65 94 25

Dhr. A. Tilman
(0594) 54 97 51

Post- en mailadres scribaat

Broersma’s reed 3
9865 XH Opende
scriba@hervormdekerkopende.nl

Ledenadministratie

Fam. Nijenhuis
(0594) 65 99 97
ledenadministratie@hervormdekerkopende.nl

Voorzitter kerkenraad

P.J.G. Hoekstra
Bosweg 17
9865 XB Opende
Tel. (0594) 65 95 33
voorzitter@hervormdekerkopende.nl

Koster / beheerder Eben Haëzer

W. Kootstra
Provincialeweg 49
9865 AB  Opende
Tel. (0594) 65 88 78
Tel. (0594) 65 90 08 (gebouw)
w.kootstra49@live.nl

Administratie kerkvoogdij

S. Hoekstra
administratie@hervormdekerkopende.nl


Heeft u:

Informatie voor de website?

Stuur het naar: hgo@kerkenopendekornhorn.nl

Kopij voor het kerkblad Contact?

redactie@hervormdekerkopende.nl