Bloemschikking

Biddag voor gewas en arbeid 2019

Genesis 2:15

De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. 

We zien de aarde met daar bovenop de bloembolletjes en zaden.

De zaden en bolletjes gaan langzaam groeien en bloeien. Zij staan symbool voor het nieuwe seizoen waarin gewassen tot groei en bloei komen.

De bijbel en klimop staan voor Gods trouw. We hoeven het niet alleen te doen. In het midden staan de tulpen. De tulp is het symbool van het gebed.
Alles wat in de wereld gebeurt, al wat ons bezig houdt, brengen we in gebed bij God.

 

 

Vorige bloemschikkingen

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren