Geschiedenis

Over het ontstaan van Opende en zijn kerk staat niets op schrift. Wel weten we dat in 1612 de eerste predikant, die tegelijkertijd ook schoolmeester was, in dienst kwam.

Het kerkje dat in heel vroeger tijden van hout was, was inmiddels van steen. De pastorie werd aan de noordzijde van de waterscheiding (nu Provincialeweg) gebouwd. In het begin van de 18e eeuw is de kerk waarschijnlijk afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. In 1915 is de voorgevel van de kerk vernieuwd. In 1923 werd aan de oostzijde van de kerk en het kerkhof, wat nu de Openderweg heet, een grondkerende muur gebouwd (zie herinneringssteen).

In 1930 werd de kerk ingrijpend verbouwd. De achtermuur werd gesloopt en er werd een breder stuk aan de kerk gebouwd. In 1983 en 1984 werd het interieur van de kerk grotendeels gerestaureerd.

Van het meubilair in de kerk is de preekstoel uit de eerste helft van de 18e eeuw bewaard gebleven. De in de kerk aanwezige Bijbel (Statenvertaling) heeft als jaar van druk 1864.

De bijna 400 jaar oude avondmaalsbeker is helaas gestolen. De beker had de inscriptie: Ao XVIXXXV (Anno 1635) Karcken Becker van Uppende. V.A. Pastoor. Valentius Artopaeus was de vijfde predikant, van 1626 tot 1649. De avondmaalsbeker werd nog altijd gebruikt samen met de bekers en schaal uit 1882.

Wilt u de kerk van binnen bekijken?
Sleuteladres: Provincialeweg 165, Opende.