Vormingscursus Christelijk Geloof

Vanuit de hervormde gemeente Sebaldeburen:

Tijdens het kerkelijk seizoen 2023-2024 organiseert de Hervormde Kerk Sebaldeburen een Vormingscursus Christelijk Geloof voor de leden van de gemeente en voor iedereen die geïnteresseerd is.

 De Vormingscursus is gericht op de praktijk van het christenleven. De onderwerpen van de avonden gaan dan ook over de verschillende kanten van het christenzijn in het dagelijks leven. De eerste avond gaat bijvoorbeeld over de vraag hoe je kunt groeien in je geloofsleven door Bijbelstudie en gebed. Tijdens de avonden krijgen de deelnemers handvatten aangereikt om mee verder te gaan in hun eigen leven.

De opzet van de avonden is informatief en interactief. Er zal tijdens de avonden overdracht van informatie plaatsvinden en daarnaast zal ook het onderlinge gesprek gevoerd worden. Tijdens de 6 avonden zijn er drie verschillende sprekers: drs. J.C.A. van den Berge (voorganger en pionier in Sebaldeburen), ds. B. Coster (jarenlang docent en zendeling geweest in Spanje namens de SEZ) en dhr. M. de Vries (kenner Moderne Devotie en ”missionair ondernemer”).

Er zijn geen kosten aan de avonden verbonden en de avonden kunnen apart gevolgd worden.

Data van de cursusavonden:

18 oktober: leven vanuit de kern van het geloof
22 november: Bijbelstudie en gebed
17 januari: Christen zijn in de omgeving

21 februari:  Keuzes maken in het dagelijks leven
20 maart: Het werk van de Heilige Geest
17 april: Onderdeel zijn van een kerk
22 mei: Leven in de (eind)tijd

Iedere avond begint om 19.30 uur en wordt rond 21.45 afgesloten.

Locatie is gebouw Irene, Kerkweg 2a, Sebaldeburen.