Terugblik Kinderkerstfeest

Op zondag 24 december vierden we met jong en oud het kinderkerstfeest. Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag, waarbij werd gezongen, het kerstevangelie werd verteld en de kinderen van de zondagschool de musical ‘een engel met een B ervoor’ opvoerden. De zaal in Eben Haezer zat vol en dat maakte het kerstfeest tot nog een groter feest. We namen afscheid van Esther en Guusje, die nu in groep 8 zitten, en gaven hen een eigen liedboek mee als afscheidscadeau.

Willy, Frieda, Antje en Gaatske

BewarenBewaren

Pastoraat

Met ingang van 1 december 2017 is bij ons in dienst gekomen dhr. D. Vos – kerkelijk werker uit Oostwold. Dhr. Vos zal in onze gemeente bijstand in het pastoraat geven en daarnaast de bijbel-gesprekskring leiden.
Zondag 7 januari 2018 was er na de dienst waarin hij voorging, een Nieuwjaarsontmoeting en kennismaking met de familie Vos in Eben Haezer.

Winterstop zondagschool

Locatie Eben Haezer, onder voorbehoud (informatie via afkondigingen en website). Na weken intensief werken aan de kerstmusical is er een korte winterstop in het zondagschoolwerk. Op zondag 4 februari zijn we er weer en zijn alle kinderen tijdens de kerkdienst van harte welkom om met ons te komen zingen, te luisteren naar het verhaal van die zondag, een knutselwerkje of puzzel te maken en/of een spelletje te doen!
Willy, Frieda, Antje, Gaatske

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Kinderdienst 2 juli 2017

Op 2 juli hadden we met jong en oud een prachtige dienst in de kerk. We zongen mooie liederen, begeleid door Sem, Janny en Rudy en met solo’s van Finn, Gesiena en Antje.

Alle kinderen van de zondagschool hadden een taak: de afkondigingen, het verhaal, het onthullen van het thema, de collecte of bij de deur staan met hartsnoepjes. Het thema was ‘helpende handen’ en werd door middel van een puzzel, waarvan de stukken in de kerk verstopt waren, onthuld.

Het verhaal ging over de vier mannen en hun zieke vriend en we dachten na op welke manieren we mensen –dichtbij en ver weg- kunnen helpen.

Het geld van de collecte en het zendingspotje van de zondagschool gaat naar de stichting Beautiful Kidz, een organisatie in Namibië die zich vanuit de Bijbel inzet voor weeskinderen en tevens een naaldwerkproject voor vrouwen heeft opgezet. Over dit project hebben we in de dienst ook een filmpje gezien.

Jong en oud was zeer enthousiast over deze bijzondere en feestelijke dienst, die ook de laatste zondagschool voor de zomerstop was. Op de zondag na de startzondag starten we weer met de zondagschool. We hopen alle kinderen tot en met groep 8 dan weer te zien.

Dankjewel allemaal! “Kinderdienst 2 juli 2017” verder lezen

Slotzondag 25 juni 2017

Gemeenten-zondag van de hervormde gemeenten van
GERKESKLOOSTER-STROOBOS en OPENDE-KORNHORN

Zondag 25 juni was het dan zover! Een verheugend aantal leden van de Hervormde gemeente Gerkesklooster-Stroobos vertrokken deze morgen richting de Hervormde kerk van Opende-Kornhorn. Daar waren we uitgenodigd om samen het Heilig Avondmaal te vieren. “Slotzondag 25 juni 2017” verder lezen