Kinderdienst 2 juli 2017

Op 2 juli hadden we met jong en oud een prachtige dienst in de kerk. We zongen mooie liederen, begeleid door Sem, Janny en Rudy en met solo’s van Finn, Gesiena en Antje.

Alle kinderen van de zondagschool hadden een taak: de afkondigingen, het verhaal, het onthullen van het thema, de collecte of bij de deur staan met hartsnoepjes. Het thema was ‘helpende handen’ en werd door middel van een puzzel, waarvan de stukken in de kerk verstopt waren, onthuld.

Het verhaal ging over de vier mannen en hun zieke vriend en we dachten na op welke manieren we mensen –dichtbij en ver weg- kunnen helpen.

Het geld van de collecte en het zendingspotje van de zondagschool gaat naar de stichting Beautiful Kidz, een organisatie in Namibië die zich vanuit de Bijbel inzet voor weeskinderen en tevens een naaldwerkproject voor vrouwen heeft opgezet. Over dit project hebben we in de dienst ook een filmpje gezien.

Jong en oud was zeer enthousiast over deze bijzondere en feestelijke dienst, die ook de laatste zondagschool voor de zomerstop was. Op de zondag na de startzondag starten we weer met de zondagschool. We hopen alle kinderen tot en met groep 8 dan weer te zien.

Dankjewel allemaal!