Bijbelgesprekskring over Joël

Broeders en zusters,

Korte inleiding

Samen de Bijbel lezen en bespreken zorgt er voor dat de woorden van God gaan leven. Dat is mijn ervaring en ik hoop dat wij met elkaar mogen ervaren dat de Bijbel kracht heeft en tot ons spreekt vandaag. Wat gaan we behandelen? Tijdens de evaluatie van de vorige Bijbelgesprekskring werden enkele onderwerpen geopperd: gelijkenissen, de heilige Geest en eschatologie. Twee van deze thema’s – de heilige Geest en eschatologie – wil ik oppakken voor de Bijbelgesprekskring van 2019. Dit zullen we doen aan de hand van Joël.

De profeet Joël leefde in een tijd dat er een sprinkhanenplaag was. Het gevolg: geen oogsten meer en geen eten. Joël verbindt deze plaag aan de dag van de Heer die er aankomt. “Ja, de dag van de HEERE is nabij, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige (2:15).” Is deze dag het einde van Israël of van de wereld? Eschatologie betekent leer van de laatste dingen. In Joël zien we heel concreet een schrikbeeld van deze laatste tijd: God die met de hemelse legermachten komt oordelen. Het tweede thema, de heilige Geest, nuanceert dit schrikbeeld echter. De profeet roept op tot vasten en inkeer: misschien komt God terug op zijn plan … En ja God komt opnieuw terug van zijn plan en geeft nieuwe oogst en de heilige Geest aan iedereen. Als God zijn volk zo opnieuw onder zijn hoede neemt, gaat Hij toch oordelen. Ditmaal moeten de volken het opnemen tegen God, omdat ze Israël slecht behandeld hebben. God geeft dus nieuwe zegen aan Israël en oordeelt de volken. De dag van de HEERE krijgt zo een hele andere betekenis.

Opzet avonden

Joël kan opgedeeld worden in drie hoofdstukken. We zullen één hoofdstuk per avond behandelen.

1.
God van de oogst – korte introductie op het Bijbelboek, lezen Joël 1. Centraal staat de relatie tussen plagen en Gods rol daarin. Met vertaling naar het Nieuwe Testament en onze droge zomer.

2.
Inkeer en de heilige Geest – lezen Joël 2. Hoe verhoudt zich vasten en inkeer tot het krijgen van de heilige Geest? In Handelingen 2 zegt Petrus dat de uitstorting van de Geest uit Joël met Pinksteren gebeurd is. Wat gebeurde met Pinksteren en wat betekent de uitstorting van de Geest voor ons persoonlijk en als gemeente?

3.
Eindstrijd en bevrijding– lezen Joël 3. De dag van de Heer verplaatst zich naar het wereldtoneel van de volken. We kijken ook naar de eindstrijd in het boek Openbaring. De Islamitische Staat zag voor zichzelf ook een sleutelrol weggelegd in deze strijd …!?

Praktische informatie

Data

De woensdagen 23 januari,
13 februari
 en 27 maart 2019

Tijd: 19.30-21.30 uur

Locatie

gebouw Eben Haëzer, Opende

Informatie

meer weten over de avonden? Laat het me weten!

Hartelijke groet,
Gert de Kok

gertdekok@home.nl
0639244236

Vanaf 27 januari: Youth Alpha 16+


Hey jongeren van 16+!

Even een berichtje speciaal voor jou! De meeste jongeren kennen de naam Jezus, maar begrijp je wel waarom Hij geboren moest worden? Waarom Hij stierf? En wie is de Heilige Geest precies? Gebeuren de wonderen van de Bijbel nog steeds, of was dat alleen iets van die tijd?
Het zijn belangrijke vragen voor ieder mens. En vooral nu jij op een kruispunt in je leven staat: het moment dat je langzaam loskomt van je ouders. Het moment dat je probeert te ontdekken wat jíj nu eigenlijk vind van de dingen. Dit is hét moment om dit soort belangrijke zaken dus te onderzoeken voor jezelf.

Misschien weet je helemaal nog niet wie Jezus (voor jou) is. Misschien worstel je met geloven in God op school/studie/werk. Misschien heb je moeite met het vinden van christelijke vrienden. Of je wilt gewoon graag meer weten over God. Dan is de Youth Alpha net iets voor jou!

Youth Alpha betekent tien gezellige avonden die bestaan uit samen eten, het gezellig hebben, over God praten en chillen. Lijkt het je wat?

Wij zijn een groepje enthousiastelingen die graag samen met jou en andere jongeren door de basis van het christelijke geloof lopen. We vinden het fijn om een gezellige en chille sfeer te geven waar je alle vragen kunt stellen.

De eerste avond is op 27 januari 2019; dan vertellen we wat de komende tijd brengt en is het uiteraard aan jezelf om te kijken of dit je aanspreekt of niet. Geen verplichtingen, gewoon op een relaxte manier leren over het geloof. Locatie is de ‘Bining’ (Gedempte Vaart 8) en aanvang is om 18.00 uur!

Je kunt je opgeven via Jitske van der Wijk (0627497410 – appen mag ook!)
Lees je dit op het laatste moment? Dan ben je ook zonder opgave van harte welkom

Zondagschool

Start
De zondagschool begint weer op 6 januari 2019.

Oproep
We kunnen bij de zondagschoolleiding wel wat versterking gebruiken. Lijkt het jou leuk om eens in de 3-4 weken tijdens de duur van de kerkdienst in Eben Haezer samen met de kinderen t/m 12 jaar bezig te zijn met een bijbelverhaal,  een knutselwerkje of een spel? Laat het ons weten!!

Er zijn tot 1 juni geen kerkdiensten in de hervormde kerk Opende en er is geen zondagschool.

Terugblik Kinderkerstfeest

Op zondag 24 december vierden we met jong en oud het kinderkerstfeest. Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag, waarbij werd gezongen, het kerstevangelie werd verteld en de kinderen van de zondagschool de musical ‘een engel met een B ervoor’ opvoerden. De zaal in Eben Haezer zat vol en dat maakte het kerstfeest tot nog een groter feest. We namen afscheid van Esther en Guusje, die nu in groep 8 zitten, en gaven hen een eigen liedboek mee als afscheidscadeau.

Willy, Frieda, Antje en Gaatske

BewarenBewaren

Pastoraat

Met ingang van 1 december 2017 is bij ons in dienst gekomen dhr. D. Vos – kerkelijk werker uit Oostwold. Dhr. Vos zal in onze gemeente bijstand in het pastoraat geven en daarnaast de bijbel-gesprekskring leiden.
Zondag 7 januari 2018 was er na de dienst waarin hij voorging, een Nieuwjaarsontmoeting en kennismaking met de familie Vos in Eben Haezer.

Winterstop zondagschool

Locatie Eben Haezer, onder voorbehoud (informatie via afkondigingen en website). Na weken intensief werken aan de kerstmusical is er een korte winterstop in het zondagschoolwerk. Op zondag 4 februari zijn we er weer en zijn alle kinderen tijdens de kerkdienst van harte welkom om met ons te komen zingen, te luisteren naar het verhaal van die zondag, een knutselwerkje of puzzel te maken en/of een spelletje te doen!
Willy, Frieda, Antje, Gaatske

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Kinderdienst 2 juli 2017

Op 2 juli hadden we met jong en oud een prachtige dienst in de kerk. We zongen mooie liederen, begeleid door Sem, Janny en Rudy en met solo’s van Finn, Gesiena en Antje.

Alle kinderen van de zondagschool hadden een taak: de afkondigingen, het verhaal, het onthullen van het thema, de collecte of bij de deur staan met hartsnoepjes. Het thema was ‘helpende handen’ en werd door middel van een puzzel, waarvan de stukken in de kerk verstopt waren, onthuld.

Het verhaal ging over de vier mannen en hun zieke vriend en we dachten na op welke manieren we mensen –dichtbij en ver weg- kunnen helpen.

Het geld van de collecte en het zendingspotje van de zondagschool gaat naar de stichting Beautiful Kidz, een organisatie in Namibië die zich vanuit de Bijbel inzet voor weeskinderen en tevens een naaldwerkproject voor vrouwen heeft opgezet. Over dit project hebben we in de dienst ook een filmpje gezien.

Jong en oud was zeer enthousiast over deze bijzondere en feestelijke dienst, die ook de laatste zondagschool voor de zomerstop was. Op de zondag na de startzondag starten we weer met de zondagschool. We hopen alle kinderen tot en met groep 8 dan weer te zien.

Dankjewel allemaal! “Kinderdienst 2 juli 2017” verder lezen