Kerk

Lieve mensen van de
Hervormde gemeente Opende Kornhorn,

Wat hebben we uitgekeken naar de kerkdienst op 1e Kerstdag, waarbij de zondagsschool-kinderen aanwezig zouden zijn. Helaas …. de omikron-variant in de pandemie noodzaakt ons om voor anker te gaan.

Gedurende de lockdown, met ingang van zondag
19 december en tot nadere berichtgeving worden
er geen diensten gehouden in de kerk en is er geen
zondagsschool.

We verwijzen u naar de kerkdiensten online:

www.kerkomroep.nl
of www.kerkdienstgemist.nl

en natuurlijk zijn er op t.v. ook kerkdiensten mee te
maken.

De kerkenraad wenst u desondanks
Gezegende Kerstdagen en alle goeds voor 2022