Bijbelgesprekskring over Joël

Broeders en zusters,

Korte inleiding

Samen de Bijbel lezen en bespreken zorgt er voor dat de woorden van God gaan leven. Dat is mijn ervaring en ik hoop dat wij met elkaar mogen ervaren dat de Bijbel kracht heeft en tot ons spreekt vandaag. Wat gaan we behandelen? Tijdens de evaluatie van de vorige Bijbelgesprekskring werden enkele onderwerpen geopperd: gelijkenissen, de heilige Geest en eschatologie. Twee van deze thema’s – de heilige Geest en eschatologie – wil ik oppakken voor de Bijbelgesprekskring van 2019. Dit zullen we doen aan de hand van Joël.

De profeet Joël leefde in een tijd dat er een sprinkhanenplaag was. Het gevolg: geen oogsten meer en geen eten. Joël verbindt deze plaag aan de dag van de Heer die er aankomt. “Ja, de dag van de HEERE is nabij, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige (2:15).” Is deze dag het einde van Israël of van de wereld? Eschatologie betekent leer van de laatste dingen. In Joël zien we heel concreet een schrikbeeld van deze laatste tijd: God die met de hemelse legermachten komt oordelen. Het tweede thema, de heilige Geest, nuanceert dit schrikbeeld echter. De profeet roept op tot vasten en inkeer: misschien komt God terug op zijn plan … En ja God komt opnieuw terug van zijn plan en geeft nieuwe oogst en de heilige Geest aan iedereen. Als God zijn volk zo opnieuw onder zijn hoede neemt, gaat Hij toch oordelen. Ditmaal moeten de volken het opnemen tegen God, omdat ze Israël slecht behandeld hebben. God geeft dus nieuwe zegen aan Israël en oordeelt de volken. De dag van de HEERE krijgt zo een hele andere betekenis.

Opzet avonden

Joël kan opgedeeld worden in drie hoofdstukken. We zullen één hoofdstuk per avond behandelen.

1.
God van de oogst – korte introductie op het Bijbelboek, lezen Joël 1. Centraal staat de relatie tussen plagen en Gods rol daarin. Met vertaling naar het Nieuwe Testament en onze droge zomer.

2.
Inkeer en de heilige Geest – lezen Joël 2. Hoe verhoudt zich vasten en inkeer tot het krijgen van de heilige Geest? In Handelingen 2 zegt Petrus dat de uitstorting van de Geest uit Joël met Pinksteren gebeurd is. Wat gebeurde met Pinksteren en wat betekent de uitstorting van de Geest voor ons persoonlijk en als gemeente?

3.
Eindstrijd en bevrijding– lezen Joël 3. De dag van de Heer verplaatst zich naar het wereldtoneel van de volken. We kijken ook naar de eindstrijd in het boek Openbaring. De Islamitische Staat zag voor zichzelf ook een sleutelrol weggelegd in deze strijd …!?

Praktische informatie

Data

De woensdagen 23 januari,
13 februari
 en 27 maart 2019

Tijd: 19.30-21.30 uur

Locatie

gebouw Eben Haëzer, Opende

Informatie

meer weten over de avonden? Laat het me weten!

Hartelijke groet,
Gert de Kok

gertdekok@home.nl
0639244236