Ring Westerkwartier

Verslag vergadering Ring Westerkwartier 17 januari 2019 te Grootegast

Ds. Marcus Klomp opent de vergadering en leest Jes. 43:18 en 19. “Blijf niet staan…Zie, Ik ga iets nieuws verrichten…” wat ons in herinnering mag brengen dat de Classis is veranderd in de Ring. De Ring is bedoeld om elkaar als gemeente te blijven ontmoeten, elkaar te bemoedigen waar nodig is en elkaar te inspireren.

Aansluitend zingen we Lied 845:1 en 3.

Het thema van de vergadering is: “Missionaire gemeente en pionieren in de kerk”. Er zijn twee sprekers.

Project ‘Tuuntje’ (een vorm van pionieren) door Appie Wijma

In Opende is dhr. Appie Wijma zeer actief met zijn “Tuuntje”: een werk- leer- en sociale ontmoetingsplek, waar groente en fruit worden gekweekt voor de Voedselbank Westerkwartier.

Dhr. Appie Wijma (“zeg maar Appie, dat wil ik het liefst”) vertelt gedreven over zijn nieuwe plannen: een camping aangrenzend aan het Tuuntje. Om te beginnen wil hij 4 tenten inrichten voor mensen die weinig bezitten, zodat zij kosteloos vakantie kunnen vieren. Hij ziet dat als een Bijbelse opdracht en probeert bij diverse kerken aansluiting te krijgen met als doel geld in te zamelen en via de diaconieën namen van potentiele campinggasten aangereikt te krijgen. …. Want het is nogal een puntje om zelf aan te geven dat je een vakantie niet kunt betalen…

Met verschillende kerken is al contact maar het kan beter. Er is niet alleen behoefte aan geld maar ook aan ‘klussers’: handen uit de mouwen dus.

Mw. Nynke Dijkstra over “Missionaire gemeente en pionieren in de kerk.

Aan de hand van een PowerPointpresentatie laat Mw. Dijkstra ons zien: Wat is een Missionaire kerk? Wat is het wel en wat niet?  Laten we teruggaan naar de bron, onze Bron:

De kerk begon klein, met slechts 12 volgelingen. Jezus beloofde hen en ons zijn Geest en noemde ons ‘licht van de wereld’ en laten we vooral bescheiden beginnen. Leef je leven als gelovig mens en gemeente, dat is al missionair.

Kort samengevat komt missionair kerk-zijn neer op de volgende punten:

• Relaties leggen en onderhouden in je omgeving en wees betrouwbaar

• Luisteren

• Leren van wat mensen bezighoudt

• Kijk met ogen van ‘iemand van buiten’. Kijk b.v. eens met de ogen van een buitenstaander naar je website

• Organiseer met mensen, niet vóór mensen

• Gepassioneerd zijn over het Evangelie

• Organiseer een gastvrije kerkdienst… wat is interessant voor mensen buiten de kerk?

• (Geloof in) het dagelijks leven delen

• Bidden

De definitie van een pioniers plek is: een nieuwe vorm van kerk-zijn voor mensen die niet/niet meer naar de kerk gaan.

Gedachtenwisseling: Na de Pauze gaan we met elkaar in gesprek over de volgende punten:

Wat is voor u belangrijk als het om geloof en kerk gaat?
Wie zijn belangrijk voor u in uw omgeving?
Welke relaties hebt u met mensen ‘buiten’ de kerk?
Wat kunt u voor hen en zij voor u betekenen?
Wat zou u willen delen met hen?
Wat zou een eerste stap kunnen zijn?
Welke stap zou de gemeente kunnen zetten?

Kunnen wij verwoorden wat voor ons zelf belangrijk is als het om ons geloof en de kerk gaat?

Voor mensen die niet ver van de kerk staan: Revitaliseer door b.v. met een missionair project hen erbij te betrekken.

Voor mensen ‘op afstand’ van de kerk: Ga naar de mensen toe en doe iets nieuws ‘naast’ de bestaande kerk, vaak niet in een kerkgebouw, maar ergens ‘met lage drempel’. Begin klein. Maar kopieer niet een initiatief van een naburige kerk.

Gebruik je vrijwilligers, laat je kerk zien d.m.v. bijvoorbeeld de Dorpskrant, wees gastvrij en ‘ga gewoon’ beginnen.

Organiseer een ‘Familie-zondag’ (Zevenhuizen) b.v. 1x per maand, geschikt voor alle generaties en multicultureel en geeft elkaar de ruimte. Dit heeft kenmerken van wat heet ‘klieder-kerk’

Pioniersplekken ontstaan dikwijls spontaan vanuit de plaatselijke kerk en zeker niet van bovenaf.

Gemeenteronde: we delen met elkaar het wel en wee.

Mededelingen: Er wordt nog melding gemaakt van de:

• Kerkenestafette is gepland op 22 juni

• Vorming en Toerustingsavond: op 11 februari om 19:30u. in De Schaapskooi te Grootegast, geschikt voor de hele Ring.

De bijeenkomst wordt afgesloten met het zingen van lied 905: 1 en 4

Zing maar en bid en ga Gods wegen
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat
weet dat Hij altijd met u gaat.

De volgende ringvergadering is op donderdag 4 april.

Het thema is “Jongerenwerk” met als spreker Martine Versteeg.