ANBI

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. De ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 

In het kader van transparantie geven wij daarom hier informatie over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. 
U vindt deze in de documenten hieronder.

Van belang is dat u vanaf 2016 bij al uw giften aan de kerk of diaconie de juiste naam gebruikt en daarbij het RSIN nummer vermeld.

Naam:  Hervormde Gemeente Opende- Kornhorn
RSIN/Fiscaal nummer:  002660234
BTW nr: NL824111084B01
KvK:  76455378
Contact:  Hooiweg 1 9825 TD Lucaswolde
Mail: schriba@hervormdekerkopende.nl

Naam:  Diaconie hervormde gemeente Opende-Kornhorn
RSIN/Fiscaal nummer:  824111084
BTW nr: NL824111084B01
KvK:  76455467
Website:  www.hervormdekerkopende.nl

Bestuurssamenstelling:
Moderamen:
– voorzitter kerkenraad
– scriba kerkenraad
– voorzitter college van kerkrentmeesters
– voorzitter diaconie

ANBI-publicatie Hervormde gemeente Opende/Kornhorn

ANBI-publicatie KiA/Diaconie Hervormde gemeente Opende/Kornhorn

Download PDF bestand