ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voordeel van deze ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk en erfbelasting. Giften, bijv. in het kader van de actie kerkbalans kunnen door de gever voor de zgn. giftenaftrek in aanmerking komen bij de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Transparantie is verplicht voor een ANBI-status. Ook onze gemeente en diaconie zijn voor de ANBI-status verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. U vindt deze in de documenten hieronder.

Van belang is dat u vanaf 2016 bij al uw giften aan de kerk of diaconie de juiste naam gebruikt en daarbij het RSIN nummer vermeld.

ANBI-publicatie Hervormde gemeente Opende/Kornhorn

ANBI-publicatie KiA/Diaconie Hervormde gemeente Opende/Kornhorn