Zondagschool in februari

Door het opknappen van de kerk is er nog geen zondagschool in Eben-Haëzer. Het begin van de 40-dagentijd wordt echter niet overgeslagen met de kinderen.
18 februari in Eben Haëzer
De dienst van 18 februari (in Eben-Haëzer) is ook bedoeld voor de kinderen van de zondagschool en vanaf zondag 25 februari verwachten we weer de gewone zondagschool te houden in Eben-Haëzer.
We nodigen dus alle kinderen uit om de dienst van 18 februari bij te wonen en we hopen hen vanaf 25 februari weer bij de zondagschool te zien.
Frieda, Willy, Antje en Gaatske

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren